Saturday, 15/05/2021 - 15:01|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Thời khóa biểu ôn thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 áp dụng ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên ôn thi tốt nghiệp THPT ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh Khối 12 ôn tập thi TN áp dụng ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 03/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 338 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 03/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 03/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 26/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 26/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 26/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 19/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 19/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 19/4/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 35 lượt tải | 1 file đính kèm