Friday, 02/12/2022 - 20:33|
Văn bản liên quan

Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
26/05/2021
Ngày hiệu lực:
26/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học

Ngày ban hành:
30/06/2021
Ngày hiệu lực:
30/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
02/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực