Sunday, 26/09/2021 - 21:51|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
09/08/2019
Ngày hiệu lực:
09/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác chấm bài thi tự luận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
18/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực