Friday, 02/12/2022 - 19:48|
Văn bản liên quan

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 2

Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày hiệu lực:
29/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo kết quả điểm thi các môn kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyển sinh đại học tai Hung-Ga-Ri diện hiệp định năm 2021

Ngày ban hành:
04/12/2020
Ngày hiệu lực:
04/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả điểm thi các môn kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III lên chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II đối với giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
17/12/2020
Ngày hiệu lực:
17/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực