Friday, 02/12/2022 - 20:38|
Văn bản liên quan

Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phú Thành A

Ngày ban hành:
16/04/2021
Ngày hiệu lực:
01/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 3

Ngày ban hành:
26/03/2021
Ngày hiệu lực:
15/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
 

Ngày ban hành:
29/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
 

Ngày ban hành:
29/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực