Wednesday, 17/08/2022 - 18:40|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 

Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành:
04/11/2020
Ngày hiệu lực:
04/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc triển khai Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày ban hành:
27/10/2020
Ngày hiệu lực:
27/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài liệu Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2020

Ngày ban hành:
29/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực