Wednesday, 17/08/2022 - 17:58|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Điền

Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
24/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2

Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
24/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
27/11/2020
Ngày hiệu lực:
27/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
23/11/2020
Ngày hiệu lực:
23/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực