Friday, 02/12/2022 - 20:32|
Văn bản liên quan

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Điền

Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
24/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lai Vung 2

Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
24/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Ngày ban hành:
27/11/2020
Ngày hiệu lực:
27/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
23/11/2020
Ngày hiệu lực:
23/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực