Wednesday, 17/08/2022 - 17:06|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2021 

Ngày ban hành:
02/03/2021
Ngày hiệu lực:
02/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh đi du học tại CA - DẮC - XTAN năm 2021 

Ngày ban hành:
02/03/2021
Ngày hiệu lực:
02/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh đi du học tại Ba Lan năm 2021 

Ngày ban hành:
03/03/2021
Ngày hiệu lực:
03/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2021

Ngày ban hành:
22/02/2021
Ngày hiệu lực:
22/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực