Wednesday, 17/08/2022 - 18:39|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Thông báo học bổng Thạc sĩ ngành Chính sách công quốc tế (IPPP) tại Nhật Bản

Ngày ban hành:
26/04/2022
Ngày hiệu lực:
26/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2022

Ngày ban hành:
18/04/2022
Ngày hiệu lực:
18/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo tuyển sinh đi học tại BÊ-LA-RÚT diện Hiệp định năm 2022

Ngày ban hành:
27/04/2022
Ngày hiệu lực:
27/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
24/03/2022
Ngày hiệu lực:
04/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực