Tuesday, 04/10/2022 - 17:32|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Văn bản liên quan

Căn cứ Hướng dẫn số 68/SGDĐT-TTr, ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày và DTHT trong nhà trường;

Ngày ban hành:
09/09/2022
Ngày hiệu lực:
09/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực