Thursday, 28/10/2021 - 23:55|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
KẾ HOẠCH  QUYÊN GÓP SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022

- Nhằm góp phần làm giàu vốn tài liệu cho thư viện, tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh; - Nhằm xây dựng Tủ sách dùng chung “Góp một cuốn sách để đọc nghìn cuốn” tại Thư viện, để các em có thể trao ...