Wednesday, 17/08/2022 - 18:14|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH QUYÊN GÓP SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022

- Nhằm góp phần làm giàu vốn tài liệu cho thư viện, tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh;

- Nhằm xây dựng Tủ sách dùng chung “Góp một cuốn sách để đọc nghìn cuốn” tại Thư viện, để các em có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau.

- Do tình hình dịch covid_19 kéo dài làm ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống, đặc biệt là tình hình thiếu Sách Giáo Khoa (SGK) cho học sinh trong toàn trường.

- Hiệu trưởng trường THPT Lấp Vò 3 kêu gọi học sinh có SGK của năm học trước nếu không còn sử dụng hãy tặng lại cho Thư viện của trường để học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh không có tiền mua SGK… mượn để học.

SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP

TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/KH-THPTLVo3

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

 QUYÊN GÓP SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022

­­­­­_____________

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp.

Trường THPT Lấp Vò 3 xây dựng kế hoạch quyên góp Sách Giáo Khoa năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Nhằm góp phần làm giàu vốn tài liệu cho thư viện, tạo ra một thư viện có nguồn sách, tài liệu đa dạng, phong phú để nâng cao khả năng tự học, trau dồi kiến thức và giải trí cho học sinh;

- Nhằm xây dựng Tủ sách dùng chung “Góp một cuốn sách để đọc nghìn cuốn” tại Thư viện, để các em có thể trao đổi, chia sẻ thông tin với nhau.

- Do tình hình dịch covid_19 kéo dài làm ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống, đặc biệt là tình hình thiếu Sách Giáo Khoa (SGK) cho học sinh trong toàn trường.

- Hiệu trưởng trường THPT Lấp Vò 3 kêu gọi học sinh có SGK của năm học trước nếu không còn sử dụng hãy tặng lại cho Thư viện của trường để học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh không có tiền mua SGK… mượn để học.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

- Về đối tượng: Học sinh và Giáo viên toàn trường.

- Thời gian: Từ ngày 15/ 09 đến ngày 30/ 09/2021.

III. NỘI DUNG

1.Loại sách quyên góp:

Sách Giáo Khoa từ lớp 10 đến lớp 12 và Sách Tham khảo dùng chung.

2. Chất lượng sách:

Các sách ủng hộ yêu cầu nội dung sát với chương trình học, có nội dung lành mạnh, tính giáo dục cao. Tất cả các loại sách đều phải được lưu hành hợp pháp và còn giá trị sử dụng, không nhận sách nhàu nát hay quá bẩn.

       3.Về  số lượng:

          Mỗi Học sinh và Giáo viên trong toàn trường ủng hộ tối thiểu 1 cuốn sách.

           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  •  Học sinh tặng sách cho Thư viện có thể liên hệ với cô Trang 0707332771, thầy Thạch 0943117412, Thầy Phong 0795825017 hoặc sau khi đến trường mang lên Thư viện.
  •  Cán bộ thư viện sau khi tiếp nhận sách quyên góp, ủng hộ sẽ tiến hành chọn lọc, thống kê, phân loại, sắp xếp, lưu giữ đảm bảo cho việc phục vụ bạn đọc và cho học sinh mượn trong toàn trường.

Trên đây là kế hoạch học sinh quyên góp sách giáo khoa cho Thư viện. Các đơn vị lớp, học sinh toàn trường tham gia đầy đủ nhằm tăng số lượng, chất lượng kho sách thư viện của trường thêm phong phú, đảm bảo phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

-PHT, Đoàn TN;                                                                                                                                                                   (Đã ký)

-Lưu: VT, trang, 5b.

                                                                                                                                                        Bùi Thị Kim Hạnh

Tải kế hoạch tại đây: KH quyên góp SGK 2021 - 2022.docx


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết