Thursday, 28/10/2021 - 23:34|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Chi
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng - Tổ Sử Địa
Trình độ Dại học sư phạm Sử
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách