Thursday, 28/10/2021 - 23:43|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Phước Vĩnh
Họ và tên Nguyễn Phước Vĩnh
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng - Lý Công Nghệ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học sư phạm Vật Lý
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách