Tổ Ngữ Văn  được thành lập từ năm 1999 - 2000 lúc đó có 13 giáo viên, hiện nay tổ có 08 giáo viên.

Tổ đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2005 - 2006.

Từ khi thành lập đến nay, tổ có 12 học sinh giải giỏi cấp tỉnh vào các năm: 2005 - 2006; 2006 - 2007; 2007 - 2008; 2008 - 2009; 2009 - 2010; 2011 - 2012;  

+ Danh sách Tổ Ngữ Văn

STTHọ và tênChức vụTrình đô
chuyên môn
Số điện thoạiEmailGhi chú
1Trương Kim Nguyệt LinhTổ trưởngThạc sĩ Ngữ Văn0978  039 893  
2Võ Thị Ngọc HânTổ phóThạc sĩ Ngữ Văn   
3Nguyễn Thị Kim HàThành viên ĐHSP Ngữ Văn   
4Nguyễn Thị Bích PhượngThành viênĐHSP Ngữ Văn01247121989  
5Nguyễn Thị MinhThành viênĐHSP Ngữ Văn0916 947 617  
6Đào Thị Kiều DiễmThành viênĐHSP Ngữ Văn   
7Nguyễn Thị TrinhThành viênĐHSP Ngữ Văn0972 454 994  
8Trịnh Thị HạnhThành viênĐHSP Ngữ Văn01259212700