Thứ sáu, 29/10/2021 - 00:47|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Hồ Văn Bảo Trân
Họ và tên Hồ Văn Bảo Trân
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng - Tổ Hóa Sinh
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Sư phạm hóa học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách