Wednesday, 17/08/2022 - 18:00|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Củ nhân
  • Email:
   ngdinht@gov.edu.vn
 • Bùi Quang Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943117412
  • Email:
   thachlapvo3@gmail.com