Thứ bảy, 22/01/2022 - 22:23|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Bùi Thị Kim Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918365767
 • Huỳnh Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915725043
  • Email:
   huynhhuonglv3@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Trần văn Sáu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918654037
  • Email:
   vansau1966@gmail.com