Sunday, 26/09/2021 - 23:13|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Phiếu điểm Cả năm khối 10, Khối 11 năm học 2020 - 2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 677 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phiếu điểm cả năm khối 10: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_10.xlsPhiếu điểm cả năm khối 11: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_11.xls
 • Phiếu điểm cả năm Khối 12 năm học 2020 - 2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 356 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phiếu điểm cản năm Khối 12, năm học 2020 - 2021: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_12.xls
 • Phiếu điểm tổng hợp học kì I, năm học 2020 - 2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 572 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bảng điểm Khối 10: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_10.xlsBảng điểm Khối 11: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_11.xlsBảng điểm Khối 12: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_12.xls
 • Phiếu điểm Cả năm khối 10, Khối 11 năm học 2019 - 2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 705 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phiếu điểm Cả năm khối 10 năm học 2019 - 2020: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_10_12.7.xlsPhiếu điểm Cả năm khối 11 năm học 2019 - 2020: so_diem_tong_ket_khoi_khoi_11_11.7.xls
 • Phiếu điểm Cả năm khối 12 năm học 2019 - 2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 413 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phiếu điểm Học Kì I năm học 2019 - 2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 1105 lượt tải | 0 file đính kèm
  Phiếu điểm Học Kì I, năm học 2019 - 2020Khối 10 BangdiemHKI_Khoi10.xlsKhối 11 BangdiemHKI_Khoi11.xlsKhối 12 BangdiemHKI_Khoi12.xls
 • Bảng điểm tháng 11 năm học 2019 - 2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 699 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bảng điểm tháng 11 năm học 2019-2020:Khối 10 Bangdiem11_Khoi 10.xls Khối 11 Bangdiem11_Khoi 11.xls Khối 12 Bangdiem11_Khoi 12.xls
 • Bảng điểm tháng 9 +10, Học kì I năm học 2019 - 2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 505 lượt tải | 0 file đính kèm
  Khối 10: Bangdiem9+10_Khoi10.xlsKhối 11: Bangdiem9+10_Khoi11.xlsKhối 12: Bangdiem9+10_Khoi12.xls