Friday, 29/10/2021 - 00:53|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Lê Hữu Bốn
Họ và tên Lê Hữu Bốn
Ngày tháng năm sinh 02/09/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng - Tổ GDTC - GDCD
Điện thoại 0919013015
Email huubon77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách