Thứ sáu, 29/10/2021 - 00:40|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Bùi Quang Thạch
Họ và tên Bùi Quang Thạch
Ngày tháng năm sinh 20/10/1987
Giới tính Nam
Chức vụ Bí Thư Đoàn Trường
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại Học
Địa chỉ Lấp Vò
Điện thoại 0943117412
Email thachlapvo3@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách