Thursday, 28/10/2021 - 23:58|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Châu Huỳnh Thuận
Họ và tên Châu Huỳnh Thuận
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng - Tổ Toán TIn
Trình độ Đại Học Sư phạm Toán
Email hahuya@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách