Friday, 29/10/2021 - 00:11|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Trần văn Sáu
Họ và tên Trần văn Sáu
Ngày tháng năm sinh 21/05/1966
Giới tính Nam
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Điện thoại 0918654037
Email vansau1966@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách