Wednesday, 17/08/2022 - 17:01|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 13/6/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 332 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 13/6/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 397 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường (ôn thi tốt nghiệp) áp dụng ngày 13/6/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu hoạt động giáo dục (Khối 10, 11) áp dụng ngày 30/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 23/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 684 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 23/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 23/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 02/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 1653 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 02/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 494 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 02/5/2022
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 119 lượt tải | 1 file đính kèm