Saturday, 27/02/2021 - 19:08|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 18/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 274 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 18/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 18/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 11/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 11/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 11/01/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 28/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 28/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 28/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 21/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 111 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 21/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 21/12/2020
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 32 lượt tải | 1 file đính kèm