Sunday, 26/09/2021 - 22:15|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lấp Vò 3 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 27/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu toàn trường áp dụng ngày 27/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 27/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 112 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên áp dụng ngày 20/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh áp dụng ngày 20/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 260 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu trực tuyến áp dụng ngày 20/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu trực tuyến của học sinh áp dụng 06/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu trực tuyến của giáo viên áp dụng ngày 06/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học trực tuyến toàn trường áp dụng ngày 06/9/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 501 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu ôn thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 áp dụng ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu giáo viên ôn thi tốt nghiệp THPT ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu học sinh Khối 12 ôn tập thi TN áp dụng ngày 17/5/2021
  | Nguyễn Quang Nghĩa | 38 lượt tải | 1 file đính kèm